y E Ğ E N L E R

Yükleniyor

Sosyal Medya:
Teksil ve

Yardımcı Kimyasalları

Teksil ve Yardımcı Kimyasalları

Her türlü tekstil terbiye, boya, baskı kimyasalları talebini karşılıyoruz. Ülkemiz ihracatına önemli katkıları olan tekstil sektörüyle, kimya sektörünün imalat aşamasındaki doğal iş birliği sonucu, tekstil ürünlerinde kimyasal katkılar tekstil sektörüne önemli girdiler sağlıyor.

Teksil ve Yardımcı Kimyasallar Tekstil malzemelerinin boyanma işlemi boyar maddelerin veya pigment türlerinin kullanıldığı işlemlerdir. Boyama işlemi genel olarak yüksek miktarlarda boyar malzeme, kimyasal madde ve su kullanımı gerektirir. Boyama işlemlerinin verimliliğini artırmak için de birçok yardımcı kimyasal kullanılabilmektedir.

 • 2 ETİL HEZANOL
 • AKRİLİK ASİT
 • AMONYAK
 • BDG (BUTİL Dİ GLİKOL) 0 BDGA
 • BONCUK KOSTİK
 • BUTİL ASETAT
 • BUTİL GLİKOL
 • C1618 11 ETOKSİLAT
 • C1618 25 ETOKSİLAT
 • C16 18 6 ETOKSİLAT
 • DAP - DİAMONYUM FOSFAT 0 DCYANDİAMİD
 • DEA - DİETANOLAMİN
 • DETA- DİETİLENTRİAMİN 0 D-LİMONENE
 • DPG (Dİ PROPİLEN GLİKOL)
 • DPM
 • ETİL ASETAT
 • FORMİK ASİT
 • FOSFORİK ASİT
 • GLİSERİN
 • HİDROKSİ ETİL SELÜLOZ 0 HİNT YAĞI
 • İPA
 • LABSA
 • MALEİK ANHİDRİT
 • MEA- MONO ETANOL AMİN
 • MONO ETİLEN GLİKOL
 • MONO PROPİLEN GLİKOL
 • N-METİL PROLİDON
 • PAYET KOSTİK
 • PEG 400
 • PEG 300
 • PEG 600
 • PEG 1500
 • PEG 6000
 • POTASYUM HİDROKSİT
 • POTASYUM PERMANGANAT SENTETİK TİNER
 • SİTRİK ASİT
 • SLES
 • SODYUM NİTRİK
 • SORBİTOL
 • SU BAZLİ SİSTEM DİSPERSİYON AJANI SU BAZLİ SİSTEM KÖPÜK KESİCİ
 • SU BAZLİ SİSTEM POLİURETAN KALIN. SÜLFAMİK ASİT
 • TEA- TRİETANOLAMİN TİTANDİOKSİT RUTİL
 • TRİDESİL ALKOL 3-6-8
 • ÜRE

Soru Cevap Köşesi

Teksil ve Yardımcı Kimyasalları Hakkında Kısa Bilgiler

Tekstil kimyası (Alm. Textilchemie, Fr. chimie textile, İng. textile chemistry), tekstil sanayisinde kullanılan liflerin kimyasal yapısını ve bu liflerin boyarmadde, çeşitli kimyasal maddeler ve tekstil yardımcı maddeleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalına denir.

Kumaşlar; çeşitli bitkiler (pamuk, keten vb), hayvanlar (yün, keçi, kaşmir vb) ve sentetik maddeler (polyester, akrilik vb) kullanılarak üretilirler. Bu ham maddeler çeşitli teknikler ile iplik haline getirilir. Bu iplikler ise kumaş üretiminde kullanılır.

Elyaf veya lif, tekstil ürünlerinin hammaddesi ve en küçük yapı birimidir. Bütün tekstil ürünlerinin temelinde elyaf vardır. Elyaf; doğal olarak bitkilerden ve hayvanlardan veya yapay olarak sentetik hammaddelerden elde edilir.

Yeğenler Kimya; kimyasal hammadde tedarikçiniz.