y E Ğ E N L E R

Yükleniyor

Sosyal Medya:
Tarım

Tarım Kimyasalları

Tarım Kimyasalları

Hem zorunlu standartların hem de müşterilerimizin kendi gereksinimlerinin karşılanması için özel çözümler sunuyoruz. Tarım sektörüne yönelik ürünlerimiz; toprağın gereksinim duyduğu ilave temel elementler olan Azot (N), Fosfat (P2O5), Potasyum (K), bazlı klasik ve özel gübre çeşitleri.

Tarım Kimyasalları Ayrıca bölgeye özel, ürüne özel sıvı gübre, yaprak gübresi üretiminde kullanılan ana kimyasallar grubumuzla hizmet sunuyoruz. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alabilmesi, bize olan güveninin devamlılığı için; çevreye duyarlı, verimli, ekonomik ürünlerimizle tedarikçisi olmaya devam ediyoruz.

 • 2 ETiL HEKZANOL
 • AMONYUM KLORÜR
 • AMONYUM MOLIBDAT Q ASETIK ASiT
 • BAKIR SÜLFAT
 • ÇiNKO SÜLFAT
 • DEG • Dl ETiLEN GLiKOL 0 DEMIR SÜLFAT
 • Dl ETANOL AMiN
 • DIMETIL AMIN
 • DMF • DIMET1L FORMAMIT 0 EOTA
 • FORMiK ASiT
 • FOSFORlK ASIT
 • FOSFORÔZ ASiT
 • GLiSERiN
 • GUARGUM
 • ızo BUTANOL
 • KALSiYUM KLORÜR
 • KALSiYUM LIGNO SÜLFONAT
 • MALiK ASiT
 • MAGNEZYUM SÜLFAT
 • MANGAN SÜLFAT
 • METiL ETiL KETON
 • MONO ETANOL AMiN
 • MONO ETiLEN GLiKOL
 • MONO PROPILEN GLiKOL
 • MONO SODYUM GLUKONAT
 • N METiL PROLIDON
 • OLEiK ASiT
 • SORBİK ASİT
 • NİTRİK ASİT
 • KALSİYUM NİTRAT
 • MANGAN EDTA
 • PEG400
 • POTASYUM HiDROKSiT
 • POTASYUM KARBONAT
 • POTASYUM KLORÜR
 • POTASYUM LlGNO SÜLFONAT
 • POTASYUM PERMANGANAT
 • SIKLO HEKZANON
 • SiTRiK ASiT ANHIDRAT
 • SiTRiK ASiT MONOHIDRAT
 • SODYUM HiDROKSiT
 • SODYUM LIGNO SÜLFONAT
 • SODYUM MOLIBDAT
 • SÜLFAMIK ASIT
 • TITANDIOKSIT
 • TKPP
 • TR) ETANOL AMiN %85. %99

Soru Cevap Köşesi

Tarım Kimyasalları Hakkında Kısa Bilgiler

Gıda, yem ve lif üretimine yardımcı olmak için geliştirilen kimyasal maddeler arasında herbisit, böcek ilacı, mantar ilacı ve diğer pestisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, gübreler ve hayvan yemi takviyeleri bulunmaktadır.

Tüm kimyasal bileşikleri içeren tarımsal kimyasallar, tarımda kullanılan, böcek ilaçları, adjuvanlar, büyüme düzenleyicileri, mineral gübreler ve hayvancılıktaki yem kullanılır . Bitki koruma ürünleri çeşitli farklı içerir içerir.

Zirai mücadelede kullanılan, önleyici, yok edici, uzaklaştırıcı, azaltıcı maddeleri içeren karışım veya kimyasal maddelere zirai ilaç denir. Neden Kullanılır? Hastalık, zararlı ve yabancı otları 'Ekonomik Zarar Eşiği' altında tutarak, tarımsal ürünlerin verimli ve kaliteli yetiştirilmesi için kullanılır.

Yeğenler Kimya; kimyasal hammadde tedarikçiniz.