y E Ğ E N L E R

Yükleniyor

Sosyal Medya:
Boya

Boya Kimyasalları

Boya Kimyasalları

Boyama işlemiyle kumaşın veya ipliğin uygun boyarmaddeler ile disperge olmuş boyarmaddelerin farklı tekstil yardımı kimyasallarıyla (ıslatıcı, alkali, tuz gibi) uygun pH aralığında gerçekleşmesi sağlanan prosestir.

Baskı Kimyasalları Baskı kumaş üzerine istenilen desenleri elde etmek amacıyla yapılan bölgesel renklendirme işlemidir. Günümüzde en yoğun kullanılan başlıca baskı sistemleri reaktif, pigment, dispers, aşındırma, istenilen kalite ve görünüm farklılığı olarak çeşitlendirildi. Kumaş üzerine istenilen desenleri elde etmek amacıyla yapılan bölgesel renklendirme işlemidir. Günümüzde en yoğun kullanılan başlıca baskı sistemleri reaktif, pigment, dispers, aşındırma, istenilen kalite ve görünüm farklılığı olarak çeşitlendirildi.

 • AKRİLAMİD MONOMER
 • AKRİLİK ASİT
 • AMONYAK
 • ANTİ FOAM SU BAZLI SİSTEMLER AROMATİK İZOSİYONAT
 • ASETON
 • BENTONİTE
 • BENZİL ALKOL
 • BENZOİK ASİT
 • BİYOSİD
 • BUTİL ASETAT
 • BUTİL DİGLİKOL
 • BUTİL DİGLİKOL ASETAT
 • BUTİL GLİKOL
 • DERİ KİMYASALI
 • DETA- DİETİLEN TRİAMİN
 • D-İPA
 • DPG - DİPROPİLEN GLİKOL
 • DİSPERSİYON AJANI SOLVENT BAZLI DİSPERSİYON AJANI SU BAZLI
 • ETİL ASETAT
 • FİL YAPICI AJAN
 • HİDROKSİL ETİL SELÜLOZ 30.000/100.000 HİNT YAĞI
 • İZO BUTANOL
 • İZO BUTİL ASETAT
 • İZO PROPİL ALKOL
 • KALSİNE KAOLEN
 • KLOR PARAFİN
 • LESİTİN SOYA
 • METİL ETİL KETON
 • METİL ETİL KETOKSİM
 • METİL META AKRİLAT
 • MONO ETİLEN GLİKOL
 • MONO PROPİLEN GLİKOL
 • OKTAAT KALSİYUM
 • OKTAAT KOBALT
 • OKTAAT KURŞUN
 • OKTAAT ZİRKONYUM
 • PAYET KOSTİK
 • PİGMENT DEMİR OKSİTLER
 • PİGMENT İNORGANİKLER
 • PİGMET ORGANİK
 • PİGMENT PASTA SU BAZLI
 • PİGMENT SEDEF
 • PMA
 • POLİÜRETAN KALINLAŞTIRICI SU BAZLI
 • POTASYUM KARBONAT
 • PRİNTEXU
 • PVA 5 88
 • PVA 17 88
 • PVA24 88
 • SİTRİK ASİT ANHİDRAT
 • SİTRİK ASİT MONOHİDRAT
 • SHMP - SODYUM HEKZA META FOSFAT
 • SOLVENT BAZLI DİSPERSİYON AJANI
 • SOLVENT BAZLI EPOKSİ REÇİNE
 • SOLVENT BAZLI EPOKSİ SERTLEŞTİRİCİ
 • SU BAZLI BİNDER BAĞLAYICI
 • SÜLFAMİK ASİT
 • TETA
 • TİPA
 • TİBP
 • TİNER ÇEŞİTLERİ
 • TİTAN DİOKSİT ANATAS
 • TİTAN DİOKSİT RUTİL
 • TİTAN DİOKSİT BİTRUWİN R995 0 TİTAN DİOKSİT BİTRUWİN R995

Soru Cevap Köşesi

Boya Kimyasalları Hakkında Kısa Bilgiler

Boyanın uçucu kısmını oluşturan kimyasal maddelerdir. Boyanın imalatı ve tatbikatı safhasında (uygulama kolaylığı için) kullanılan, boyanın özelliklerinde değişiklik yapmadan incelten sıvılardır. Toluen, Ksilen, White sprit, Aseton, Su, Benzin ve Tiner'dir.

Bunlar, pigment, bağlayıcılar (binder, reçine, alkid, sentetik reçine vb.), dolgu malzemeleri (Talk, barit, kaolin, kalsit, vb.), diğer katkılar ve çözücüler (organik solventler, su, vb. )'dir. Pigmentler: Pigmentler boyaya renk özelliğini veren organik veya inorganik kimyasallardır.

Yüzeyi koruyan ve dekoratif görüntü kazandıran veya örtücü bir katman oluşturan pigmentleri içeren, ince katlar halinde yüzeye sürülen sıvı ya da toz ürüne “boya” denir. Boyaların içerdikleri kimyasal maddeler 4 ana gruba ayrılabilir: Bağlayıcılar, çözücüler, pigment ve dolgu maddeleri, katkı maddeleri.

Yeğenler Kimya; kimyasal hammadde tedarikçiniz.