y E Ğ E N L E R

Yükleniyor

Sosyal Medya:
Deterjan

Kozmetik Kimyasalları

Deterjan ve Kozmetik Kimyasalları

Bugüne kadarki birikimimiz ve kalite garantimizle ürettiğimiz deterjan kimyasallarını, firmanızın ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz giderecek şekilde, lojistik avantajlarla birlikte sunuyoruz. Sektöründe dünya lideri üretici firmaların Nonyonik, Anyonik ve Katyonik yüzey aktif maddelerini ithal ediyoruz.

Deterjan Ve Kozmetik Kimyasalları Petro-Kimya ürünlerinden elde edilen, temizleme ve arıtma gibi işlemlerde kullanılan, toz, sıvı ya da krem şeklinde olabilen kimyasal maddelerdir. Deterjan Deterjan, kir sökücü anlamına gelmektedir ve sabun dışındaki temizleyicilerin tümü deterjan sınıfına girmektedir.

 • ACTİVE DGR
 • ASETON
 • BETAİN 35
 • BETAİN 45
 • BONCUK KOSTİK
 • BUTİL Dİ GLİKOL
 • BUTİL GLİKOL
 • CETİL STERİL ALKOL
 • DERİ KİMYASALI
 • Dİ ETANOL AMİN
 • DMDMH
 • EDTA
 • EL TESOL KUZEN SÜLFONAT
 • EMULDAC AS 25
 • D - LİMONENE
 • ESTERQUAT
 • FATTY ALKOL ALKOXYLATE
 • FORMALDEHİT
 • GLİSERİN
 • HEDP
 • HİDROJEN PEROKSİT
 • HİNT YAĞI
 • IPA
 • COCO DEA
 • KTTP
 • LABSA
 • LAURY AMONY OXİD
 • LİKİT PARAFİN
 • MONO ETANOL AMİN
 • MONO ETİLEN GLİKOL
 • MONO PROPİLEN GLİKOL NP 6/10
 • OKSALİK ASİT
 • OLEİK ASİT
 • PAYET KOSTİK
 • PQ7
 • SLES
 • SODYUM META Bİ SULSİT SODYUM META SULFİT SÜLFAMİK ASİT
 • STTP
 • TRİ ETANOL AMİN 85/99

Soru Cevap Köşesi

Deterjan ve Kozmetik Kimyasalları Hakkında Kısa Bilgiler

Deterjanlar, her biri temizlemede ayrı bir görev yapan, pek çok maddenin kompleks bir karışımıdır. En çok bilinen deterjan sodyum lauril hidrojen sülfattır. Lauril alkol ile sülfürik asitin tepkimeye girmesinde lauril hidrojen sülfat hidroksitle tepkimesinden deterjan oluşturur.

Temizlik için kullanılan asitler (kalsiyum çözücüdürler); fosforik asit, asetik asit, sitrik asit, sülfamik asit ve hidroklorik asittir. Hidroklorik asitin %20'lik solüsyonu temizlik ürünü olarak kullanılmakta olup mukozalar için güçlü bir irritan maddedir.

Bir tür protein olan enzimleri içeren deterjanlara biyolojik deterjan denir. Özellikle kıyafetlerden çok zor temizlenen ter ve kan lekelerini de temizleyebilir. Hes Deterjanlar sert sularda bile kolayca köpürme özelliğine sahiptir. Deterjanın sizin sağlığınız için önemi olduğu kadar çevre için de önemi büyüktür.

Yeğenler Kimya; kimyasal hammadde tedarikçiniz.